Subsidie dakisolatie 2018

Het dak isoleren is een investering die je op termijn dubbel en dik terugverdient. Om dakisolatie nog interessanter te maken, zijn er verschillende subsidies en andere financiële voordelen. Hierna volgt een overzicht van alle voordelen die je kan aanvragen in 2018. – Laatste update 28 december 2017

Snel naar: Subsidie Energiebesparing Eigen Huisgemeentelijke subsidiesBTWEnergielening

 

 

1. Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

Hoeveel subsidie kan je krijgen?

Voor het isoleren van spouwmuren, daken, vloeren, gevels en glas kon je vanaf september 2016 een beroep doen op de landelijke Subsidie Energiebesparing Eigen Woning.

Deze subsidie was zodanig populair, dat het budget voor particulieren reeds op is. Met een VvE (vereniging van Eigenaren), wooncoöperatie of woonvereniging kan je wel nog een subsidieaanvraag indienen. Ook voor energieadvies en procesbegeleiding zijn subsidies mogelijk.

Voldoe je aan de voorwaarden (zie verder), dan kan je voor dakisolatie (in combinatie met een andere vorm van isolatie) rekenen op een subsidie van ongeveer 20% van de isolatiekosten. Het aanvragen van deze vergoeding kan nog tot en met 31/12/2018.

Tip: Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding moeten de isolatiewerken uitgevoerd worden door professionele aannemers die de nodige documenten afleveren. Prijzen aanvragen bij erkende isolatiespecialisten kan op deze pagina.

 

Wat zijn de voorwaarden voor de aanvrager van de subsidie?

  • Eigenaar-bewoners in de vereniging moeten het huis als hoofdverblijf hebben of als hoofdverblijf krijgen na uitvoering van de werken.
  • Nieuwbouwdelen zijn uitgesloten van subsidie.
  • Er kan maar één keer per gebouw subsidie verleend worden aan een VvE.
  • De vereniging moet beschikken over een KVK-inschrijving en eHerkenning niveau 2.
  • Je moet minstens 2 vormen van isolatiemaatregelen, bijvoorbeeld dak- en spouwmuurisolatie, laten uitvoeren door een aannemer.
  • De aanvrager bepaalt zelf of de werken al gestart worden voordat de subsidie is ontvangen.
  • Je krijgt ongeveer 12 maanden de tijd om de werken te laten uitvoeren, na de toekenning van de subsidie.
  • Het gebruikte isolatiemateriaal moet ook voldoen aan enkele technische voorwaarden, zoals een minimale Rd-waarde.
  • De werken moeten worden uitgevoerd door één of meerdere erkende bedrijven met een KvK-inschrijving.

 

Wat zijn de voorwaarden voor de isolatie?

De dakisolatie moet voldoen aan een minimale Rd-waarde van 3,5 m² K/W.  Er moet ook een minimaal aantal vierkante meters geïsoleerd worden, afhankelijk van het type bebouwing.

 Minimum kwaliteitMinimum aantal m2   
RD-waardeTussen woningHoekwoningVrijstaand huisEtage woning
DakisolatieRD ≥ 3,531 m²38 m²57 m²14 m²

 

De benodigde dikte van de dakisolatie om de minimale Rd-waarde te bereiken zal afhangen van het gekozen materiaal. Je isolatie vakman kan je verder informeren over de geschikte isolatiematerialen voor jouw dak en over de procedure voor het aanvragen van de subsidie.

✓ Klik hier om gratis en vrijblijvend prijzen aan te vragen bij isolatiespecialisten.

 

 

2. Gemeentelijke subsidie dakisolatie 2018

Niet alleen de Rijksoverheid biedt subsidies aan; ook op lokaal niveau kan je soms genieten van voordelen bij het isoleren van je dak. Dit is volledig afhankelijk van gemeente tot gemeente en de voorwaarden waaraan moet voldaan worden, kunnen per gemeente ook verschillen.

Via de Energiesubsidiewijzer kan je voor jouw gemeente nagaan wat het subsidiebedrag is en wat de precieze voorwaarden zijn. Doorgaans gebeurt de subsidieaanvraag via de website van je gemeente aan de hand van je DigiD.

 

 

3. Andere financiële aanmoedigingen voor isolatiewerken

 

1) Verlaagd btw-tarief dakisolatie

Bij het laten uitvoeren van isolatiewerken kan je misschien wel genieten van een verlaagd BTW-tarief. Je betaalt dan slechts 6 procent BTW op de arbeidskosten in plaats van de gebruikelijke 21 procent. Op de isolatiematerialen zelf blijft het standaard btw-tarief van 21 procent echter wel van kracht.

Er zijn nog enkele voorwaarden verbonden aan deze BTW-vermindering. Zo moet je woning ouder dan twee jaar zijn om te kunnen genieten van het verlaagde BTW-tarief.

 

Tip: erkende aannemers kunnen naast het uitvoeren van de isolatiewerken ook helpen bij het kiezen van het isolatiemateriaal dat het voordeligst uitkomt.
✓ Klik hier om vrijblijvend prijzen op maat aan te vragen bij erkende isolatiespecialisten.

 

2) Energiebespaarlening van de nationale overheid

Via de Energiebespaarlening kan je goedkoop lenen als je energiebesparende werken wil laten uitvoeren in je woning. Dakisolatie valt ook onder deze regeling. De rente wordt vastgelegd bij het afsluiten van de lening en verandert niet gedurende de looptijd ervan. Deze looptijd varieert van 7 tot 15 jaar, afhankelijk van het geleende bedrag. Het minimale te lenen bedrag is 2.500 euro, het maximumbedrag is 25.000 euro.

Een van de voorwaarden om dit soort lening af te sluiten is dat je eigenaar bent van de woning waaraan de werken zullen uitgevoerd worden. Je mag ook niet ouder dan 75 jaar zijn om de lening aan te vragen.

 

subsidie dakisolatie met PUR schuim